beta-laktamski antibiotici


beta-laktamski antibiotici
beta-lactam antibiotics
* * *
• beta-lactam antibiotics

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.